Nad wodą wielką i ciemną. Zimorodek Kazimierza Orłosia

Jerzy Marek

Abstrakt

Kazimierz Orłoś znany jest przede wszystkim jako wybitny pisarz realistyczny. W artykule ten aspekt został dostrzeżony: Zimorodek jest brutalną opowieścią o upokorzeniu przyzwoitego człowieka w obecności dziecka. Autor chciał jednak zasygnalizować także inne możliwości odczytywania prozy Orłosia i zaakcentować obecną w opowiadaniu problematykę metafizyczną. Zimorodek staje się w jego interpretacji opowieścią o złu obecnym w świecie i o niemożności teodycei. Zło, uosobione tutaj w trzech kryminalistach, po manichejsku wyklucza istnienie dobrego Boga.

References

Mackiewicz, Droga donikąd, Londyn 1955.

Miłosz Cz., Dolina Issy,Paryż 1955.

Mrożek S., Tango, [w:] tegoż, Teatr 5. Dzieła zebrane, t. 10, Warszawa 1998.

Orłoś K., Dom pod Lutnią, Kraków 2012.

Orłoś K., Zimorodek [w:] tegoż, Bez ciebie nie mogę żyć, Kraków 2010.

Orłoś K., Zimorodek [w:] tegoż, Niebieski szklarz, Kraków 1996.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line