Konteksty Kultury,2013, Tom 10, Numer 4

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2013
Redaktor numeru: Stanisław Gawliński 

Wokół teorii, genologii i krytyki
Z badań nad językiem
Recenzje

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Mniejszość polska na Węgrzech. Stan i potrzeby badań

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 479-488
Data publikacji online: 20 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.017.1775

Komiks – paradoksy fenomenu (nie)osobnego

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 425-442
Data publikacji online: 19 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.013.1771

Polish socio-cultural realities from the perspective of the Czech-Polish relations

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 443-457
Data publikacji online: 20 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.014.1772

Kilka uwag o milczeniu

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 458-467
Data publikacji online: 20 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.015.1773

Dlaczego niestygmatyzowani mają problem ze stygmatem?

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 468-478
Data publikacji online: 20 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.016.1774

Omówienia, recenzje, rozbiory

Co się dzieje z esejem i jego badaniem (Małgorzata Krakowiak, Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego)

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 489-492
Data publikacji online: 20 września 2013

Dwuzwierciadło (Janusz Pasterski, Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości)

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 494-498
Data publikacji online: 20 września 2013

Bliscy i dalecy, czyli o poetach polskich w Kanadzie (Justyna Budzik, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie)

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 499-503
Data publikacji online: 20 września 2013