Co się dzieje z esejem i jego badaniem (Małgorzata Krakowiak, Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego)

Krzysztof Dybciak

Abstrakt

Recenzja:

Co się dzieje z esejem i jego badaniem
(Małgorzata Krakowiak, Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 293)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line