Bliscy i dalecy, czyli o poetach polskich w Kanadzie (Justyna Budzik, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie)

Janusz Pasterski

Abstrakt

Recenzja:

Bliscy i dalecy, czyli o poetach polskich w Kanadzie
(Justyna Budzik, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Kraków 2013, ss. 354)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line