Dwuzwierciadło (Janusz Pasterski, Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości)

Wojciech Ligęza

Abstrakt

Recenzja:

Dwuzwierciadło
(Janusz Pasterski, Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 360)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line