Konteksty Kultury,2014, Tom 11, Numer 2

Redaktor naczelny: Stanisław Gawliński
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2014

Redaktor numeru: Stanisław Gawliński

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

Lapidarium Zofii Kossak-Szatkowskiej z peregrynacji po Polsce popaździernikowej

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 2, s. 117–142
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.009.1755

Pasaże tekstowe w polskim hip-hopie. Analiza opisów przestrzeni miejskiej w wybranych tekstach rapowych

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 2, s. 143–156
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.010.1756

Wokół teorii, genologii i krytyki

Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 2, s. 164–189
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.011.1757

Rozmowy „Kontekstów Kultury”

Dopiero uczę się pisać. Z Petrem Zelenką rozmawia Piotr Gaszczyński

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 2, s. 157–163
Data publikacji online: 17 czerwca 2014

Inne