Pasaże tekstowe w polskim hip-hopie. Analiza opisów przestrzeni miejskiej w wybranych tekstach rapowych

Michał Żmuda

Abstrakt

Text passagesin Polish hip-hop. An analysis of description of the urban space in selected rap lyrics

The goal of this article was to analyze the issue of how discourse of polish hip-hop describes cities. Mostly polish artist’s lyrics were discussed, they were investigated in the context of the whole hip-hop culture. Article was divided into three main analytic parts. The first one presents, how rappers “read” the city. Analyzed works treat the city space as structure, which expresses deeply hidden substance. The next chapter discusses the ways of representing city, they are considered to be “textual passages” – poetics of such texts is based on discontinuity, it tries to represent dynamics of ever changing space. The last part of article examines the topic of “district”, which in hip-hop is understood as the central space, building foundations of hip-hop’s ontology. This research shows unique coherence of many different texts, that were created in one subculture. Also, this research can be a point of departure for further examination of the presented topics.

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza problematyki związanej z opisami miasta w dyskursie polskiego hip-hopu. Omówione zostały w szczególności teksty utworów polskich artystów, zbadano je w kontekście całej subkultury hip-hopu. Praca została podzielona na trzy główne części analityczne. Pierwsza z nich przedstawia, jak raperzy „czytają” miasto. Analizowane utwory traktują bowiem tkankę miejską jako strukturę, która wyraża głęboko ukrytą treść.
W kolejnym rozdziale omówione zostają sposoby prezentacji miasta, które okazują się być tzw. „pasażami tekstowymi” - tekstami, których poetyka jest nieciągła i stara się uchwycić dynamikę zmieniającej się przestrzeni. W ostatniej części poruszony zostaje temat „osiedla” rozumianego jako przestrzeń centralna, wyznaczając podwaliny ontologiczne hip-hopu. Praca wskazuje na wyjątkową spójność różnorodnych tekstów, które powstały w obrębie jednej subkultury; jednocześnie może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad prezentowaną problematyką.

Słowa kluczowe: hip-hop, teksty muzyczne, miasto, subkultura, pasaże tekstowe
References

Literatura podmiotu:

3RS, [w:] Promomix, Nielegal 2008.
Abradab, Miasto jest nasze [w:] tegoż, Emisja spalin, S.P. Records 2005.
Abradab, Raz Dwa Raz Dwa [w:] tegoż, Ostatni poziom kontroli, My Music 2008. Dj Deszczu Strugi, Szum miasta [w:] tegoż, Mixtape Prosto, Prosto 2008.
DonGURALesko, Ja i arena świata [w:] tegoż, Opowieści z betonowego lasu, Blend Records 2002.
DonGURALesko, No i co [w:] tegoż, Opowieści z betonowego lasu, Blend Records 2002.
Eldo, Noc, rap, samochód [w:] tegoż, 27, My Music 2007.
Eldo, Opowiadam historie [w:] tegoż, 27, My Music 2007.
Eldo, Ulice przeklęte [w:] tegoż, Nie pytaj o nią, My Music 2008.
Fenomen, Znajdziesz mnie tu [w:] tegoż, Outsider, My Music 2007.
Grammatik, Wiatru czas [w:] tegoż, Światła miasta, T1-Teraz 2000.
Junior Stress, Miasta wdzięk [w:] tegoż, L.S.M., Karrot Kommando 2009.
Kaliber 44, Masz albo myślisz o nich aż [w:] tegoż, 3:44, S.P. Records 2000.
Liroy, Scyzoryk [w:] tegoż, Alboom, BMG Ariola Poland 1995.
Molesta, Osiedlowe akcje [w:] tegoż, Skandal, V.O.L.T. 1998.
Paluch, Nadszedł czas [w:] tegoż, Biuro ochrony rapu, Strefa Records 2007.
Paluch, Wokół mnie [w:] tegoż, Biuro ochrony rapu, Strefa Records 2007.
Pezet, Na tym osiedlu [w:] tegoż, Muzyka rozrywkowa, Konkret Promo 2007.
PWRD, W miasto [w:] tegoż, PozostaWić tRwały ślad, Rekord Records 2002.
Siedem, Osiedlowy styl bycia, rozpowszechniony w postaci mp3.
Tede, Ja, mój walkman, mój notes [w:] tegoż, Notes, Wielkie Joł 2004.
Warszafski Deszcz, Jedźmy gdzieś [w:] tegoż, Nastukafszy, R.R.X. 1999.
WBU, W bloku ukryty [w:] tegoż, W bloku ukryty, Nielegal 2003.
 

Literatura przedmiotu:

Afrika Bambaataa’s Definition Of Hip Hop, http://www.daveyd.com/whatisbam.html, dostęp: 15.01.2013.
Buda A., Hip hop. Historia kultury w Polsce 1977–2002, Głogów 2001. Eliade M., Sacrum, mit, historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974.
Krysztofiak J., Próba rekonstrukcji kulturowego obrazu świata determinowanego przez język subkultury hip-hop, http://usfiles.us.szc.pl/getfile.php?pid=638, dostęp: 25.11.2013.
Paetzold H., Miasto jako labirynt. Walter Benjamin i nie tylko [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura, red. E. Rewers, Poznań 1999.
Pułka L., Awanturnicza czasoprzestrzeń sceny hiphopowych muzykantów [w:] tegoż, Kultura mediów i jej spektakle, Wrocław 2004.
Rybicka E., Modernizowanie miasta, Kraków 2003.
Symiotuk S., Filozofia i „genius loci”, Warszawa 1997.
Wójcik J., Historia rapu, www.hip-hop.pl, dostęp: 25.10.2010.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line