Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

Dwaj żołnierze nieznani

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 333–346
Data publikacji online: 23 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.018.2879

Schematy fabularne w polskiej literaturze okcydentalnej (na przykładzie prozy Eugeniusza Paukszty, Henryka Panasa i Józefa Hena)

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 347–361
Data publikacji online: 23 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.019.2880

Odkrywając przestrzeń, odkrywając siebie. Więcej niż „dwa” miasta Adama Zagajewskiego

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 362–373
Data publikacji online: 23 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.020.2881

A ja zapisywałem siebie” – o Dzienniku Mieczysława Jastruna

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 374–386
Data publikacji online: 23 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.021.2882

„Futro jest puste. C’est fini”.Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej Michała Witkowskiego jako literatura „końca literatury”

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 387–406
Data publikacji online: 23 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.022.2883

„bo ciągle jeszcze potrafię rozsypać cię i pozbierać”. O poezji Romana Honeta

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 407–420
Data publikacji online: 23 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.023.2884

Wokół kultury popularnej, teorii i krytyki

Brush up your Shakespeare! O szekspirowskich inspiracjach w amerykańskim musicalu teatralnym i filmowym (na wybranych przykładach)

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 421–434
Data publikacji online: 23 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.024.2885

„Dla jednych trutką, a dla innych karmą” – kontestacja w tekstach polskiego hip-hopu

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 435–447
Data publikacji online: 23 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.025.2886

Recenzje

Portrety Abrahama (Edward Fiała, Abraham w polskiej prozie biblijnej)

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 448–455
Data publikacji online: 23 grudnia 2014