Zawłaszczone narracje. Obrazy postpamięci w zbiorze Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne Mikołaja Grynberga

Anna Kuchta

Abstrakt

The article focuses on the analysis of the issue of postmemory (a term by M. Hirsch) on the basis of materials (narrative interviews with persons brought up by Holocaust survivors) collected by Mikołaj Grynberg in the collection Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne [I Accuse Auschwitz. Family Tales] (published in 2014). The goal of the text is to present and attempt to interpret the experiences of “the generation after” in the context of the phenomenon of intergenerational transmission of memories, as well as to point out the destructive mechanisms and consequences of postmemory. Searching for an answer to the question about the effect of a wartime trauma on the identity of those who have suffered it and those who have inherited it as postmemory, the author references, among others, the thought of M. Hirsch, H. Raczymow and E. Sicher.

Słowa kluczowe: postpamięć, Holokaust, trauma, tożsamość, Mikołaj Grynberg, Marianne Hirsch
References

Głowiński M., Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Kraków 2010.

Goertz K., Transgenerational Representations of the Holocaust: From Memory to „Post-Memory”, „World Literature Today” 1998, nr 72 , s. 33–38.

Grupińska A., Wysłuchiwanie Zagłady i rozmawianie o schedzie pozagładowej [w:] M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014, s. 7–15.

Grynberg M., Ocaleni z XX wieku, Warszawa 2012.

Grynberg M., Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014.

Grynberg M., Kubisiowska K., W tym miejscu pękło, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 46, https://www.tygodnikpowszechny.pl/w-tym-miejscu-peklo-24846, dostęp: 12.02.2015.

Hilberg R., Sprawcy. Ofiary. Świadkowie, tłum. J. Giebułtowski, Warszawa 2007.

Hirsch M., Past Lives: Postmemories in Exile, „Poetics Today” 1996, nr 17, s. 659–686.

Hrisch M., Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory [w:] Visual Culture and the Holocaust, red. B. Zelizer, Londyn 2001, s. 215–246.

Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, nr 29, s. 103–128.

Hirsch M., Żałoba i postpamięć, tłum. K. Bojarska [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010, s. 247–280.

Janion M., Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009.

Janko A., Mała Zagłada, Kraków 2015.

Kellermann N., Transmission of Holocaust Trauma – An Integrative View, „Psychiatry” 2001, nr 64, s. 256–267.Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem, Warszawa 1992.

Raczymow H., Memory Shot Through With Holes, tłum. A. Astro, „Yale French Studies” 1994, nr 85: Discourses of Jewish Identity in Twentieth-Century France, s. 98–105.

Rees L., Auschwitz. Naziści i „ostateczne rozwiązanie”, tłum. P. Stachura, Warszawa 2005.

Sawisz A., Transmisja pamięci przeszłości [w:] B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna, Warszawa 1990, s. 121–193.

Sicher E., The Future of the Past: Countermemory and Postmemory in Contemporary American Post--Holocaust Narratives, „History and Memory” 2000, nr 12, s. 56–91.

Spiegelman A., Maus I. Opowieść ocalałego. Mój ojciec krwawi historią, Kraków 2001.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line