„Pisanie w służbie prawdy” (Stulecie urodzin Jerzego Turowicza, red. Joanna i Andrzej Sulikowscy, Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin 2015, ss. 385)

Józefa Kunicka-Synowiec

Abstrakt

Recenzja książki: Stulecie urodzin Jerzego Turowicza, red. Joanna i Andrzej Sulikowscy, Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin 2015, ss. 385

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line