Rzeki Adda i Pad jako miejsca pamięci literackiej w idylli Adda Alessandra Manzoniego

Alicja Raczyńska

Abstrakt

The article aims at analyzing the idyll Adda by Alessandro Manzoni, one of the greatest representatives of the Italian Romanticism. The Adda is one of the early, neoclassical works of Manzoni. The young author presents the monologue of the nymph Adda, the goddess of the river of the same name, who invites to her humble kingdom the poet Vincenzo Monti, born on the banks of the great Po. The rivers Adda and Po are presented in the Manzoni’s idyll as the places of the literary memory.

Słowa kluczowe: Manzoni, neoklasycyzm, miejsca pamięci, Adda, Pad
References

Bibliografia podmiotowa

Manzoni A., Narzeczeni. Powieść medyolańska XVII stulecia ze starego rękopisu spisana przerobiona, tłum. Maria Siermiradzkich Obrąpalska, Warszawa 1882.

Manzoni A., Opere, red. R. Bacchelli, Milano–Napoli 1953.

Manzoni A., Poesie prima della conversione, red. F. Gavazzeni, Torino 1992.

Manzoni A., Tutte le poesie, introduzione di P. Gibellini, note e premesse di S. Blazina, Milano 2005.

Monti V., Poesie di Vincenzo Monti, Milano 1829.

Parini G., Il Giorno e altre opere scelte, introduzione scelta e commento di G. Savarese, Firenze 1968.

Bibliografia przedmiotowa

Antonelli S., Giuseppe Parini, Firenze 1973.

Eco U.La memoria vegetale [w:] tegoż, La memoria vegetale e altri scritti di bibliofilia, Milano 2011, s. 7–26.

Eco U., Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano 2013.

Eco U., Lector in fabula: współdziałanie interpretacji tekstów narracyjnych, tłum. P. Salwa, Warszawa 1994.

Finotti F., Il sublime patetico” del Monti, „Lettere italiane” 1998, t. LX, nr 4, s. 528–553.

Frare P., Dalla splendida bile” alla socratica ironia”: Parini e Manzoni [w:] Le buone dottrine e le buone lettere. Brescia per il bicentinario della morte di Giuseppe Parini, 17–19 novembre 1999, red. B. Martinelli, C. Annoni, G. Langella, 
Milano 1999, s
229–555.

Frare P., Foscolo e Manzoni lettori di Parini, „Rivista di letteratura italiana” 1999, t. XVII, nr 2–3, s. 559–581.

Gavazzeni F., Manzoni tra Parini e Fauriel [w:] Le tradizioni del testo. Studi di lette­ratura italiana offerti Domenico De Robertis, red. F. Gavazzeni, G. Corni, 
Milano–Napoli 1993, s
353–375.

Genette G., Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982.

Genette G., Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, tłum. A. Milecki [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, red. H. Markiewicz Kraków 1992s. 317–366.

Krókowski J., Wstęp [w:] Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Kraków 1971, s. III–LXII.

Mastrocinque A., L’ambra e l’Eridano. Studi sulla letteratura e sul commercio dell’ambra nell’età preromana, Este 1991.

Miszalska J., Gurgul M., Surma-Gawłowska M., Woźniak M., Od Dantego do Fo. Włoska poezja dramat Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007.

Nora P., Between Memory and History: Les lieux de mémoire, tłum. M. Roudebush, Representations”, wiosna 1989, nr 26, wydanie specjalne: Memory and Counter-Memory, s. 7–24.

Prandolini G., Alessandro Manzoni – mitologia come idolatria [w:] Il mito nella letteratura italiana, red. P. Gibellini, t. 3: Dal neoclassicismo al decadentismo, red. R. Bertazzoli, Brescia 2003, s. 133–157.

Riffaterre M., Semiotics of Poetry, Bloomington 1984.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń miejsce we współczesnych badaniach ­literackich, Kraków 2014.

Stabryła S., Wergiliusz – świat poetycki, Wrocław 1983.

Szpociński A., Miejsca pamięci (lieux de mémorie), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11–20.

Tonti V., Studi su Giuseppe Parini, Roma 1878.

Tylusińska A., Ugniewska J., Włochy czasach romantyzmu, Warszawa 2004, rozdział IV: Alessandro Manzoni powieść historyczna lat dwudziestych XIX wieku, s. 99–181.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line