Biurokracja PRL-u w dokumencie Krzysztofa Kieślowskiego w kontekście powieści Urząd Tadeusza Brezy i publikacji z „Trybuny Ludu”

Edyta Żyrek-Horodyska

Abstrakt
The aim of the essay is to analyze Krzysztof Kieślowski’s short documentary “The Office”, a film portraying the paradoxical character of the 1960s bureaucracy in Poland. The film is discussed in the context of original literature and press releases concerning that issue. A comparison of the images of bureaucracy presented in Kieślowski’s documentary, Tadeusz Breza’s novel Urząd [The Office] and texts in Trybuna Ludu reveals the specific character of the film. It is worth considering to what extent Kieślowski’s work plays a polemic game with the image of an official as promoted in the press and literature of the times, and to what extent it may be regarded as just following the common stereotype.
Słowa kluczowe: biurokracja, urząd, Krzysztof Kieślowski, Tadeusz Breza, „Trybuna Ludu”
References

Badming­ton N., Introduction. Approaching Posthumanism [w:] Posthumanism, red. N. Badmington, New York 2000.

Barthes R., Śmierć autora, tłum. M.P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1–2.

Bondebjerg I., Visual Kafka in Poland, http://pov.imv.au.dk/Issue_13/section_3/artc2A.html, dostęp: 27.01.2015.

Breza T., Urząd, Warszawa 1964.

Czaputowicz J., Słowo wstępne [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2012.

Drewnowski T., „Urząd” Tadeusza Brezy, Warszawa 1967.

Green L., Kieslowski’s Grey, http://pov.imv.au.dk/Issue_13/section_3/artc3A.html, dostęp: 15.02.2015.

Haltof M., The Cinema of Krzysztof Kieślowski. Variations on Destiny and Chance, London 2004.

Jazdon M., Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002.

Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji hi-tech, Warszawa 2008.

Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2011.

Kieślowski, red. S. Zawiśliński, Warszawa 1998.

Kłoskowska A., Biurokracja [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Warszawa 1998.

Kołodyński A., Wywiad nie do druku. Rozmowa Krzysztofem Kieślowskim, „Kino” 1996, nr 5, http://kieslowski.art.pl/informacje-z-gazet/wywiad-nie-do-druku/, dostęp: 03.02.2015.

Kuczyńska A., Wartości świecie demitologizacji albo etyczny wymiar estetyki Krzysztofa Kieślowskiego [w:] Kino Kieślowskiego. Kino po Kieślowskim, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2006.

Kulig A., Etyka „bez końca”. Twórczość filmowa Krzysztofa Kieślowskiego wobec problemów etycznych, Poznań 2009.

Lewandowski M., Reportaż literacki – prawda czy fikcja?, http://www.lekturyreportera.pl/nasze-rozwazania/reportaz-literacki-%E2%80%93-prawda-czy-fikcja/, dostęp: 29.12.2014.

Łobodziński F., Kieślowski, czyli nic, „Newsweek”, 10.04.2011, nr 14.

Murawska R., Form is the Key, and Lessons in Kieślowski [w:] After Kieślowski. The Legacy of Krzysztof Kieślowski, red. S. Woodward, Detroit 2009.

Nichols B., Foreword [w:] Documenting the Documentary. Close Readings of Documentary Film and Video, red. B.K. Grant, J. Sloniowski, Detroit 1998.

Raskin R., On Kieslowski’s „Urząd”/„The Office”, http://pov.imv.au.dk/Issue_22/section_1/artc8A.html#akr05, dostęp: 15.02.2015.

Sobolewski T., Film życia, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 11.

Sobolewski T., Spokój bunt. Uwagi twórczości Krzysztofa Kieślowskiego [w:] Kino polskie trzynastu sekwencjach, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2005.

Zawiśliński S., Kieślowski. Ważne, żeby iść, Izabelin 2005.