Pozornie proste pytania (Mariusz Surosz, Ach, te Czeszki)

Jerzy Marek

Abstrakt

Pozornie proste pytania

(Mariusz Surosz,Ach, te Czeszki, WAB, Warszawa 2015, ss. 400)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line