Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Cnota mój kompas...”. Odwołania do cnót platońskich w staropolskich wzorach osobowych

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 1-19
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.001.5079

Księgowa uczciwość opisu świata. O wielkiej metaforze magistra ekonomii Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 20-38
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.002.5080

Pokora dokumentalisty. Wojciech Jagielski o niepoznawalnej Afryce

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 39-53
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.003.5081

Odwrócona perspektywa. Engelbert z rwandyjskich wzgórz Jeana Hatzfelda

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 54-65
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.004.5082

„Którzy domagali się dowodów swojego obłąkania oskarżając radio o hipnotyzm”. Ewolucja wizerunku radia w wybranych spektaklach teatru wyobraźni

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 66-80
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.005.5083

Nadzwyczajna recepcja transplantacji. Jak dyskusja o etyce przeszczepów może zmienić nasz porządek kulturowy

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 81-95
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.006.5084

Wspomnienia Józefa Łobodowskiego i o Józefie Łobodowskim (Józef Łobodowski, Żywot człowieka gwałtownego)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 96-98
Data publikacji online: 11 czerwca 2016

Dociekania czułego krytyka (Adrian Gleń, Czułość. Studia i eseje o literaturze najnowszej)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 99-104
Data publikacji online: 11 czerwca 2016