Życie „po Auschwitz” w twórczości Imre Kertésza

Małgorzata Golik

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest kluczowym w pisarstwie Imre Kertésza (1929–2016) rozmyślaniom nad wpływem traumy obozowej na dalsze życie ocalonych. Autor w pisanych przez siebie książkach porusza, często na podstawie własnych przeżyć, problemy, z jakimi zmagają się byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Noblista zastanawia się nad osobowością dawnych więźniów, ich problemami w budowaniu relacji międzyludzkich oraz wypaczonym przez wojenne przeżycia obrazem miłości i rodziny. Podkreśla też, że wielu z nich, nie mogąc się przystosować do normalnego życia, podejmowało decyzję o samobójstwie, natomiast jego ucieczką od traumy było właśnie pisarstwo.

Słowa kluczowe: Imre Kertész, Holokaust, Auschwitz, trauma, los
References

Améry J., Poza winą karą, tłum. R. Turczyn, Kraków 2007.

Braun R., The Holocaust and Problems of Historical Representation, „History and Theory” 1994, nr 2, http://www.jstor.org/stable/2505383, dostęp: 22.03.2012.

Frankl V., Człowiek poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2009.

Heller Á., Los odzyskany, tłum. J. Goszczyńska, „Gazeta Wyborcza”, 29–30.05.2004.

Jarzębski J., Powieść jako autokreacja, Kraków 1984.

Jelinek E., Moja sztuka protestu, tłum. K. Bikont [in.], Warszawa 2012.

Kertész I., Angielska flaga, tłum. E. Sobolewska, Warszawa 2004.

Kertész I., Dossier K., tłum. E. Sobolewska, Warszawa 2008.

Kertész I., Dziennik galernika, tłum. E. Cygielska, Warszawa 2006.

Kertész I., Fiasko, tłum. E. Cygielska, Warszawa 2003.

Kertész I., Ja, inny. Kronika przemiany, tłum. A. Górecka, Warszawa 2004.

Kertész I., Język na wygnaniu, tłum. E. Sobolewska, Warszawa 2004.

Kertész I., Kadysz za nienarodzone dziecko, tłum. E. Sobolewska, Warszawa 2003.

Kertész I., Likwidacja, tłum. E. Sobolewska, Warszawa 2003.

Kertész I., Los utracony, tłum. K. Pisarska, Warszawa 2002.

Lejeune P., Pakt autobiograficzny, tłum. A.W. Labuda, „Teksty. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1975, nr 5 (23).

Lejeune P., Wariacje na temat pewnego paktu. autobiografii, tłum. W. Grajewski [in.], Kraków 2001.

Levi P., Pogrążeni ocaleni, tłum. S. Kasprzysiak, Kraków 2007.

Literatura polska wobec zagłady (1939–1968), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012.

Literatura polska wobec zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000.

Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998.

Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009.

Piotrowiak-Junkiert K., Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady, Warszawa 2014.

Ringel E., Nerwica samozniszczenie, tłum. S. Lachowski, Warszawa 1992.

Stosowność forma. Jak opowiadać Zagładzie, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.

Ubertowska A., Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007.

Zagłada. Współczesne problemy rozumienia przedstawiania, red. E. Domańska, P. Czapliński, Poznań 2009.

Zaleski M., Formy pamięci. przedstawianiu przeszłości polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line