O słowniku gwary polskiej na Węgrzech (Anna Kowalczyk, Julian Kowalczyk, Elżbieta Łukuś, Słownik gwarowy mieszkańców Derenku. Derenki lengyelek górál-lengyel-magyar szótára, Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény 2014, ss. 180)

Wiesław Tomasz Stefańczyk

Abstrakt

O słowniku gwary polskiej na Węgrzech (Anna Kowalczyk, Julian Kowalczyk, Elżbieta Łukuś, Słownik gwarowy mieszkańców Derenku. Derenki lengyelek górál-lengyel-magyar szótára, Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény 2014, ss. 180)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line