Konteksty Kultury,2016, Tom 13, Numer 2

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2016
Redakcja zeszytu : Dorota Siwor
Redaktor numeru: Dorota Siwor

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Nihilistyczne próby demonizowania natury w twórczości Fiodora Dostojewskiego

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 107-124
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.007.5472

Conrad i  Warszawa

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 125-137
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.008.5473

„Przed progiem pytania”. Inspiracje „postawą religijną” presokratyków w poezji Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 138-157
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.009.5474

Życie „po Auschwitz” w twórczości Imre Kertésza

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 158-175
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.010.5475

Poznawcze aspekty obrazowania w języku i kulturze wizualnej. Turner Czesława Miłosza i Zamki St. Michael, Bonneville, Savoy Williama Turnera

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 176-190
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.011.5476