Konteksty Kultury,2016, Tom 13, Numer 2

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2016
Redakcja zeszytu : Dorota Siwor
Redaktor numeru: Dorota Siwor

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Życie „po Auschwitz” w twórczości Imre Kertésza

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 158-175
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.010.5475

Poznawcze aspekty obrazowania w języku i kulturze wizualnej. Turner Czesława Miłosza i Zamki St. Michael, Bonneville, Savoy Williama Turnera

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 176-190
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.011.5476

O słowniku gwary polskiej na Węgrzech (Anna Kowalczyk, Julian Kowalczyk, Elżbieta Łukuś, Słownik gwarowy mieszkańców Derenku. Derenki lengyelek górál-lengyel-magyar szótára, Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény 2014, ss. 180)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 206-208
Data publikacji online: 21 października 2016

Nihilistyczne próby demonizowania natury w twórczości Fiodora Dostojewskiego

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 107-124
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.007.5472

Język, który niesie świadectwo niemocy – wybrane relacje ocalałych ze zbrodni wołyńskiej i ich poetyka

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 191-205
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.012.5477

Conrad i  Warszawa

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 125-137
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.008.5473

„Przed progiem pytania”. Inspiracje „postawą religijną” presokratyków w poezji Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 138-157
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.009.5474