Hans Joas – koncepcje wojny i przemocy

Bartłomiej Krawczyk

Abstrakt
Autor przedstawia koncepcje wojny, przemocy i pokoju niemieckiego socjologa Hansa Joasa. Ukazuje punkt widzenia Joasa na pojawiające się od XVIII wieku koncepcje utrzymania długotrwałego pokoju oraz przedstawia propozycję badacza dotyczącą uważnej analizy mitologii przemocy. Przedmiotem opisu jest także teoria Joasa dotycząca powstawania wartości na gruncie przemocy, pochodzenia praw człowieka oraz użycia opowieści jako sposobu na wyjście z traumy. 
Słowa kluczowe: wojna, socjologia, Hans Joas, przemoc, pokój, prawa człowieka, Alfred Döblin, trauma
References

Joas H., Długa noc żałoby. Narracja jako wyjście przemocy?, tłum. Ł. Tischner, „Konteksty Kultury” 2017, z. 2.

Joas H., Powstawanie wartości, tłum. M. Kaczmarczyk, Warszawa 2009.

Joas H., The Sacredness of the Person: New Genealogy of Human Rights, tłum. A. Skinner, Georgetown 2013.

Joas H., War and Modernity, tłum. R. Livingstone, Malden 2003.

Joas H., Knöbl W., War in Social Thought, tłum. A. Skinner, Princeton 2013.

Malešević S., The Sociology of War and Violence, Cambridge 2010.

Shaw M., War and Genocide: Organised Killing in Modern Society, Cambridge 2003.

The Axial Age and Its Consequences, red. R.N. Bellah, H. Joas, Cambridge–
–London 2012.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line