Wszyscy jesteśmy Indianami (Katarzyna Mroczkowska-Brand, Deportowani z życia. Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 348)

Ewa Łukaszyk

Abstrakt

Wszyscy jesteśmy Indianami (Katarzyna Mroczkowska-Brand, Deportowani z życia. Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 348)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line