Herbert znany i nieznany

Sortuj według

Herbert znany i nieznany – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 1-3
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Herbert: krótka historia czytania

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 4-27
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.001.8767

O brulionach wiersza Pan Cogito i wyobraźnia

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 28-40
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.002.8768

Nie-ludzka nieśmiertelność – kilka filozoficznych uwag na temat idei wieczności w poezji Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 41-64
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.003.8769

Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 65-82
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.004.8770

* * *

Losy kobiet w obozach na Górnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej (wybrane zagadnienia)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 99-115
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.007.8771

Kobieta w łagrze stalinowskim w tekstach polskich pisarek

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 116-133
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.008.8772

Jeden świat, dwa style. Wokół korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza i Kazimierza Orłosia

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 134-144
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.009.8773

Recenzje

Rekonstrukcja poety. Na marginesie Biografii Zbigniewa Herberta (Andrzej Franaszek, Herbert. Biografia, t. 1: Niepokój, t. 2: Pan Cogito, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 1920)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 83-90
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.005.9086

Żywa pracownia. O studiach nad brulionami Zbigniewa Herberta (Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. M. Antoniuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 502)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 91-98
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.006.9087

Recenzje

Weber odczarowany(Hans Joas, Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung, Suhrkamp, Berlin 2017, ss. 543)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 145-149
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.010.9088

Sztuka w życiu, życie sztuką (Aleksandra Giełdoń-Paszek, Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,Katowice 2014, ss. 436)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 150-154
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.011.9089