Jeden świat, dwa style. Wokół korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza i Kazimierza Orłosia

Jerzy Marek

Abstrakt

The article offers a commentary on the correspondence of Jarosław Iwaszkiewicz and Kazimierz Orłoś during 1958–1974. The author reconstructs the evolution of the relationship of the two authors – from the initial courtesy of a debutant towards the master to the cooling of their relations due to the peculiarity of the literary life in the “Polish People’s Republic”. The article presents two attitudes towards the reality of that time. The unequivocal political choices of Kazimierz Orłoś, so much different from the servilistic strategy adopted by Jarosław Iwaszkiewicz, were the reason that, despite the social affinities and the mutual respect for their work, the two writers had to part ways.

Słowa kluczowe: Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Orłoś, korespondencja, życie literackie, PRL
References

Czarna księga cenzury PRL, t. 1–2, Londyn 1977.

Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 19441981, Londyn 1989.

Giedroyc J., Kołakowski L., Listy 19572000, wstęp P. Kłoczowski, oprac., przypisy H. Citko, Warszawa 2016.

Giedroyc J., Mieroszewski J., Listy 19571975, cz. 3, oprac., wstęp, przypisy R. Habielski, Warszawa 2016.

Giedroyc J., Miłosz C., Listy 19732000, oprac. M. Kornat, Warszawa 2012.

Grydzewski M., Iwaszkiewicz J., Listy 19221967, oprac. M. Bojanowska, Warszawa 1997.

Herling-Grudziński G., Wyjścia milczenia, Warszawa 1998.

Hertz P., Iwaszkiewiczowie A. J., Korespondencja, t. 1–2, oprac., układ A. R. Papiescy, Warszawa 2015.

Iwaszkiewicz J., Dzienniki 19561963, oprac., przypisy A. R. Papiescy, R. Romaniuk, wstęp A. Gronczewski, Warszawa 2010.

Iwaszkiewicz J., Dzienniki 19641980, oprac., przypisy A. R. Papiescy, R. Romaniuk, wstęp A. Gronczewski, Warszawa 2011.

Iwaszkiewicz J., Podróże do Polski, Poznań [2009].

Iwaszkiewicz J., Rozmowy książkach, Warszawa 1983.

Iwaszkiewicz J., rénité [w:] tegoż, Opowiadania, t. 6, Warszawa 1980.

Iwaszkiewicz J., Współcześni, „Życie Warszawy” 1965, nr 177.

Iwaszkiewicz J., Jeleńska T., Jeleński K.A., Korespondencja, oprac., przypisy R. Romaniuk, Warszawa 2008.

Iwaszkiewicz J., Orłoś K., Korespondencja lat 19581974, podała do druku oprac. B. Zybała, „Twórczość” 2017, nr 2.

Iwaszkiewiczowa A., Dzienniki wspomnienia, do druku podała M. Iwaszkiewicz, oprac., przypisy, indeks P. Kądziela, Warszawa 2012.

Iwaszkiewiczowie A. J., Listy 19271931, oprac. M. Bojanowska, E. Cieślak, przypisy muzyczne A. Matracka-Kościelny, Warszawa 2012.

Jeleński K.A., Zbiegi okoliczności, Paryż 1982.

Kisielewski S., Według alfabetu, Warszawa 1988.

Listy Witolda Gombrowicza do Jarosława Iwaszkiewicza, „Twórczość” 1969, nr 12.

Miłosz C., Iwaszkiewicz J., Portret podwójny, wybór tekstów, red., układ B. Toruńczyk, oprac., przypisy R. Papieski, Warszawa 2011.

Orłoś K., Ciemne drzewa, Warszawa 1970.

Orłoś K., Dzieje dwóch rodzin, Mackiewiczów Litwy Orłosiów Ukrainy, Kraków 2015.

Orłoś K., Historia „Cudownej meliny”, Paryż 1987.

Orłoś K., Koniec zabawy, Warszawa 1965.

Orłoś K., Między brzegami, Warszawa 1961.

Radziwon M., Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, Warszawa 2010.

Romaniuk R., Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t. 2, Warszawa 2017.

Szczepański J.J., Dziennik, t. 4: 19731980, Kraków 2015.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line