O brulionach wiersza Pan Cogito i wyobraźnia

Francesca Fornari

Abstrakt

The article subjects to analysis the selected motifs of the Zbigniew Herbert’s poem Mr Cogito and the Imagination based on the draft copies of the work stored in the poet’s archive. The analysis of the manuscripts, which reveals a different, hidden aspect of the final text, allows to investigate what was omitted in the process of creation, e.g. the motif of Daedal and the reference to the Upanishads, and trace the development of the significant themes of the poem: a concept of identity and the notion of tautology.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, bruliony, Pan Cogito i wyobraźnia, tautologia
References

Barthes R., Mythologies, Paris 1957.

Della Casa C., Wprowadzenie [w:] Upanisad, red. C. della Casa, Classici delle religioni, Torino 1983.

Dizionario di filosofia, Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/tautologia_(Dizionario-di-filosofia)/, dostęp: 5.12.2017.

Eco U., Di un realismo negativo [w:] tegoż, Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione, red. M. De Caro, M. Ferraris, Torino 2012.

Herbert Z., Światło na murze. Rozmawia Marek Sołtysik [w:] Herbert nieznanyRozmowy, Warszawa 2008.

Herbert Z., Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Kraków 2008.

Ligęza W., Sen kamienia, tautologie natury [w:] Dialog spór. Zbigniew Herbert inni poeci eseiści, red. J.M. Ruszar, Lublin 2006.

Muzzioli F., Le strategie del testo. Introduzione all’analisi retorica della letteratura, Roma 2006 [2004].

Pawelec D., Elegia [w:] Niepewna jasność tekstuSzkice twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008, red. J.M. Ruszar, Kraków 2009.

Peyronie A., Dedalo [w:] Dizionario dei miti letterari, red. P. Brunel [red. włoskiego wyd. G. Gabetta], Milano 1995.

Prete A., Compassione. Storia di un sentimento, Torino 2013.

Sadowski W., Śladem gatunków modlitewnych poezji Herberta [w:] Między nami światłem. Bóg świat twórczości Zbigniewa Herberta, red. G. Halkiewicz-Sojak, J.M.Ruszar, R. Sioma, Toruń–Kraków 2012 .

Spitzer L., L’enumerazione caotica nella poesia moderna [1961], „L’Asino d’oro” 1991, nr 3.

Śniedziewska M., Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert postawie wobec świata problemach jego reprezentacji, Kraków 2013.

Upaniszad Chandogya [w:] Upanisad, red. C. della Casa, Classici delle religioni, Torino 1983.

Weinfeld D., Rozproszone wspomnienia Herbercie Izraelu, http://www.fundacjaherberta.com/krotki-rys-biograficzny/wspomnienia-rodziny-i-przyjaciol-
-o-herbercie/david-weinfeld, dostęp: 26.04.2017.

Zawistowska-Toczek D., Stary poeta. „Ars moriendi” późnej twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2008.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line