Artykuły

Ilość
Sortuj według

Po strukturalizmie? – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 155–157
Data publikacji online: 23 października 2018

Kilka słów o strukturalizmie w nauce o literaturze

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 158–162
Data publikacji online: 23 października 2018

Porządek języka

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 163–180
Data publikacji online: 23 października 2018

Wobec strukturalizmu

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 181–191
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.008.8865

Czy strukturalizm zabił literaturę (we Francji)? Od efektu rzeczywistości do powrotu rzeczywistości

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 192–202
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.009.8866

Między rewolucją a restauracją. Z prof. Leonardem Neugerem rozmawia Magdalena Machała

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 203–213
Data publikacji online: 23 października 2018

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Dźwiękiem i słowem o poezjach Mickiewicza. Wokół lektury książki Stanisław Moniuszko i inni kompozytorzy wobec poezji Adama Mickiewicza

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 214–227
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.010.8867

Mandelsztam w pułapce Woroneża. (Tłumacze w pułapce Mandelsztama)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 228–236
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.011.8868

O przymusie i potrzebie powtórzenia w Zapisanym i Spojrzeniu Julii Hartwig

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 237–255
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.012.8869

Recenzje

Dramat samopoznania – powieściowe uniwersum Wiesława Myśliwskiego (Piotr Biłos, Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego, Znak, Kraków 2017, ss. 525)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 256–261
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.013.8870

Aprobatywne aktualizowanie, subtelna kontrsygnatura (W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979 –2017), red. J.M. Ruszar, I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2017, ss. 427)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 262–268
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.014.8871