Dramat samopoznania – powieściowe uniwersum Wiesława Myśliwskiego (Piotr Biłos, Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego, Znak, Kraków 2017, ss. 525)

Anna Kopeć

Abstrakt

Dramat samopoznania – powieściowe uniwersum Wiesława Myśliwskiego (Piotr Biłos, Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego, Znak, Kraków 2017, ss. 525)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line