Artykuły

Ilość
Sortuj według

Literatura i religia – stare bolączki, nowe wyzwania (uwagi wstępne)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 269–270
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.027.9898

Weakening of Theology by Literature Is Not a Bad Thing – An interview with David Jasper by Tomasz Garbol and Łukasz Tischner

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 271–290
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.028.9899

„Zobaczyć świat w ziarenku piasku”. Przyczynek do refleksji nad „literaturą a religią” z perspektywy pogranicznej

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 291–304
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.029.9900

Baranek czy tygrys? Nie-ludzkie oblicza Boga w poezji T. S. Eliota i R. S. Thomasa

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 305–320
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.030.9901

„Z kronik współczesnej mistyki” – Adam Zagajewski i Nowa Fala (opowieść postsekularna)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 321–341
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.031.9902

Reinventing Saint Francis: Józef Wittlin, Anti-Semitism, and the Idea of Modern Sainthood

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 342–361
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.032.9903

Georges Bernanos, czyli chrześcijaństwo bez taryfy ulgowej

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 362–373
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.033.9904

Lament i konsolacja. O dwóch obrazach Boga w tekstach z getta warszawskiego

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 374–390
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.034.9905

“Who Would Be a Prophet”: Prophetic Aspects of Czeslaw Miłosz’s Poetry

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 391–401
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.035.9906

Recenzje

Ku poetyce chrześcijańskiej, czyli o próbach wyjścia z ziemi jałowej (M. Edwards, Ku poetyce chrześcijańskiej (Towards a Christian Poetics), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk – Pelplin 2017, ss. 295)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 402–407
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.036.9907

Miłoszologiczne „Tao” (J. Zach, Biologia i teodycea. Homo poeticus Czesława Miłosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 289)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 408–414
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.037.9908

Drogi ku wzajemności (M. Bernacki, Miłosz. Spotkania, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2018, ss. 139)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 415–421
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.038.9909