Artykuły

Ilość
Sortuj według

Długie trwanie powieści – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 421–424
Data publikacji online: 29 marca 2019

Długie trwanie powieści

Powieść w poszukiwaniu samej siebie: morfologia historyczna

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 425–453
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.039.10581

Przedwczesne informacje o śmierci powieści

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 454–458
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.040.10582

Powieść i mnóstwo wątpliwości

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 459–464
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.041.10583

Co znalazła a co zgubiła powieść w eseju Thomasa Pavla?

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 465–467
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.042.10584

Powieść wiecznie żywa

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 468–479
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.043.10585

Etyka czytania. Na marginesie szkicu Thomasa Pavla

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 480–496
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.044.10586

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Subtelna subwersywność kobiecego ciała w extravaganzach J.R. Planchégo 

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 497–513
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.045.10587

List więzienny w świetle rygorów cenzury. Rekonesans

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 514–531
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.046.10588

„Dziennik” i dziennik Jana Lechonia

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 532–544
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.047.10589

Recenzje i materiały

Intelektualny, emocjonalny i polityczny klimat emigracji (Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Listy 1941-1956. Opracowała Beata Dorosz, przy współpracy Pawła Kądzieli. Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo, Warszawa 2016)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 545–550
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.048.10590

The Reception of Olga Tokarczuk’s “Flights” in the English Language Press

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 551–557
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.049.10591