Długie trwanie powieści – uwagi wstępne

Mateusz Antoniuk,

Łukasz Tischner

Abstrakt

The Long Life of the Novel – Some Preliminary Remarks

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line