Konteksty Kultury,2018, Tom 15 zeszyt 4, Długie trwanie powieści

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2018
Redakcja zeszytu : Łukasz Tischner, Mateusz Antoniuk

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Długie trwanie powieści – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 421–424
Data publikacji online: 29 marca 2019

Długie trwanie powieści

Powieść w poszukiwaniu samej siebie: morfologia historyczna

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 425–453
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.039.10581

Przedwczesne informacje o śmierci powieści

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 454–458
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.040.10582

Powieść i mnóstwo wątpliwości

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 459–464
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.041.10583

Co znalazła a co zgubiła powieść w eseju Thomasa Pavla?

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 465–467
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.042.10584