Wspólna przestrzeń. Wokół tematów żydowskich

Sortuj według

Wspólna przestrzeń. Wokół tematów żydowskich – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 1–3
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.001.10656

Marion Brandt, Dialog Josepha Rotha z Alfredem Döblinem w Żydach na tułaczce i Listach z Polski 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 4–15
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.002.10657

Epifanijne doświadczenia krajobrazu w przedwojennej poezji jidyszowej Awroma Suckewera 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 16–32
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.003.10658

Obraz getta warszawskiego w literaturze polskiej. Rekonesans

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 33–51
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.011.10871

Genealogia utraty. Pamięć Holokaustu w literaturze trzeciego pokolenia polskich Żydów 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 52–72
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.004.10659

Głosów zbieranie… (Wokół książki Joanny Tokarskiej-Bakir Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego i nie tylko o niej) 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 73–89
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.005.10660

Recenzje

Recenzje

Polacy i Żydzi. Perspektywa amerykańska. (Joshua D. Zimmerman, Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej, tłum. M. Macińska, red. M. Rusiniak-Karwat, PWN, Warszawa 2018, ss. 623)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 90–94
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.006.10661

Odpowiedź profesorowi Andrzejowi Żbikowskiemu

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 95–98
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.007.10662

Literatura i jej sąsiedztwa

Romantyczny intelektualizm w Dzienniku nieciągłym Zygmunta Lubicz-Zaleskiego 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 99-123
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.008.10663

Kim jest dziś pisarz w (pop)kulturze? 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 124-151
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.009.10664