Koncepcje Europy Środkowej w Międzymorzu Ziemowita Szczerka

Dorota Siwor

Abstrakt

The author analyses the image of contemporary Central Europe depicted by Ziemowit Szczerek as an area of continuous interplay between the centre and the periphery. Dissolution, chaos, and mythomania not only seem to indicate the nature of national communities, but also appear to be the reason behind the impossibility of realizing the idea of unification. The questions about the status of Szczerek’s statements, which balance between analytical diagnosis and literary narrative based on constructs of the imagination, are also vital for these considerations.

Notions of Central Europe in Ziemowit Szczerek’s Międzymorze

The author analyses the image of contemporary Central Europe depicted by Ziemowit Szczerek as an area of continuous interplay between the centre and the periphery. Dissolution, chaos, and mythomania not only seem to indicate the nature of national communities, but also appear to be the reason behind the impossibility of realizing the idea of unification. The questions about the status of Szczerek’s statements, which balance between analytical diagnosis and literary narrative based on constructs of the imagination, are also vital for these considerations.

Słowa kluczowe: Ziemowit Szczerek, Europa Środkowa, mit, Międzymorze / Ziemowit Szczerek, Central Europe, myth, Intermarium
References

Ash T.G., Czy Europa Środkowa istnieje? [w:] tegoż, Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, tłum. A. Husarska, Londyn 1990.

Cobel-Tokarska M., Dębicki M., Z powrotem na wschód od Zachodu? O tożsamości Europy Środkowej w obliczu kryzysu uchodźczego 2015 [w:] tychże, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, http://www.aps.edu.pl/media/1995779/cobel-tokarska_eseje_o_europie_lekki.pdf, dostęp: 15.10.2019.

Fiut A., Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem [w:] tegoż, Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, Kraków 1999.

Fukuyama F., Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996.

Kundera M., Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, Zeszyty Literackie” 1984, nr 5.

Na peryferiach, z Tomaszem Zaryckim rozmawia Katarzyna Kotyńska, Herito” 2015, nr 21.

Parfianowicz-Vertun W., Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje, Warszawa 2016.

Škrabec S., Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, tłum. R. Sosor, Kraków 2013.

Szczerek Z., Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środko, Warszawa–Wowiec 2017.

Żyrek-Horodyska  E.,  Od  amerykańskiego  snu  Thompsona po  ukraiński  Mordor Szczerka. Estetyzacja świata w duchu gonzo, Konteksty Kultury 2017, z. 2.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line