Europa Środkowa dzisiaj – uwagi wstępne

Dorota Siwor

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line