Austromodernizm. Rozszczelnianie paradygmatu (Marjorie Perloff, Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, tłum. M. Płaza, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018, ss. 344)

Magdalena Machała

Abstrakt

Marjorie Perloff, Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, tłum. M. Płaza, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018, ss. 344.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line