Galicja, która skłania do refleksji (Alois Woldan, Studia galicyjskie, tłum. J. Dąbrowski, J. Krzysztoforska-Doschek, Universitas, Kraków 2019, ss. 316)

Danuta Sosnowska

Abstrakt

Alois Woldan, Studia galicyjskie, tłum. J. Dąbrowski, J. Krzysztoforska-Doschek, Universitas, Kraków 2019, ss. 316

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line