Przewodnik „przewrotny” dla nieco bardziej wtajemniczonych (Jiří Gruša, Czechy. Instrukcja obsługi, tłum. A.S. Jagodziński, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2018, ss. 298)

Joanna Goszczyńska

Abstrakt

Jiří Gruša, Czechy. Instrukcja obsługi, tłum. A.S. Jagodziński, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2018, ss. 298

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line