II Kongres Gombrowiczowski w Buenos Aires... w atmosferze czysto gombrowiczowskiej

Pau Freixa Terradas

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line