II Kongres Gombrowiczowski w Buenos Aires... w atmosferze czysto gombrowiczowskiej

Pau Freixa Terradas

Abstrakt
The Second International Congres Gombrowicz in Buenos Aires… in a Very Gombrowicz Mood

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line