Europa Środkowa dzisiaj

Sortuj według

Zygmunt Haupt – europejski wygnaniec

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 221-231
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.022.11248

Koncepcje Europy Środkowej w Międzymorzu Ziemowita Szczerka

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 249-260
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.024.11250

Tożsamość w Europie Środkowej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 166-180
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.019.11245

„Środkowoeuropejskość mierzy się z jądrem ciemności”. Z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Magdalena Brodacka

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 261-270
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.025.11251

W lustrze literatury – czesko-polski mit środkowoeuropejski i jego przeobrażenia

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 181-206
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.020.11246

Jedność Europy. Kilka uwag o relacjach Wschód–Zachód w Rodzinnej Europie Czesława Miłosza

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 207-220
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.021.11247

Europa Środkowa dzisiaj – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 163-165
Data publikacji online: 4 listopada 2019

Mądry błazen, szpital wariatów i geopolityka. Dzienniki Stefana Kisielewskiego jako narracja kontrhegemoniczna

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 232-248
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.023.11249

Recenzje i materiały

Przewodnik „przewrotny” dla nieco bardziej wtajemniczonych (Jiří Gruša, Czechy. Instrukcja obsługi, tłum. A.S. Jagodziński, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2018, ss. 298)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 286-290
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.028.11254

II Kongres Gombrowiczowski w Buenos Aires... w atmosferze czysto gombrowiczowskiej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 291-297
Data publikacji online: 4 listopada 2019

Austromodernizm. Rozszczelnianie paradygmatu (Marjorie Perloff, Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, tłum. M. Płaza, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018, ss. 344)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 271-276
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.026.11252

Galicja, która skłania do refleksji (Alois Woldan, Studia galicyjskie, tłum. J. Dąbrowski, J. Krzysztoforska-Doschek, Universitas, Kraków 2019, ss. 316)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 277-285
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.027.11253