Po końcu światów? Dystopijna podróż w czasie w opowiadaniu Shermana Alexie Odległości

Katarzyna Mroczkowska-Brand

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line