Emigracja, kolonizacja, antropofagia w kontekście „gorączki brazylijskiej”

Henryk Siewierski

Abstrakt

*Pierwotna wersja tego tekstu była prezentowana na sympozjum „Unforeseen Constellations: Reading Postcolonial Poland with South America” w Polish Studies Center at the University of Indiana in Bloomington, w dniach 28–29 kwietnia 2017 roku.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line