Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją

Sortuj według

Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 449-451
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.041.11960

Między wolnością krytycznej lektury a obroną kanonu. O szkole, nauczycielach i szkolnej polonistyce rozmawiają: prof. dr hab. Inga Iwasiów, prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. dr hab. Piotr Śliwiński, dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 452-467
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.042.11961

Kamienie węgielne edukacji humanistycznej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 468-482
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.043.11962

Wolałbym tak. Obietnice szkolnej polonistyki

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 483-494
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.044.11963

Alert – kryzys – przewrót. Głos w sprawie edukacji literackiej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 495-511
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.045.11964

Umiejętność krytycznego czytania jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 512-525
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.046.11965

By myśleć, przeżywać, doświadczać… Szkolna lektura wobec paradygmatów zewnętrznych wspólnot interpretacyjnych

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 526-540
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.047.11966

Wrócić do tajemniczego ogrodu. O potrzebie wyjścia ze szkolnej ławki

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 541-554
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.048.11967

Recenzje

W przestrzeni los czytamy (Karl Schlögel, Odkrywanie nowoczesnej Europy – próba archeologii, tłum. T. Ososiński, A. Wołkowicz, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2019, ss. 224).

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 555-560
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.049.11968

Polowanie na motyle (Kris Van Heuckelom, Polish Migrants in European Film 1918–2017, Palgrave Macmillan, Cham 2019, pp. 283)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 561-565
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.050.11969