Polowanie na motyle (Kris Van Heuckelom, Polish Migrants in European Film 1918–2017, Palgrave Macmillan, Cham 2019, pp. 283)

Agnieszka Morstin

Abstrakt

Polowanie na motyle (Kris Van Heuckelom, Polish Migrants in European Film 1918–2017, Palgrave Macmillan, Cham 2019, pp. 283)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line