Polowanie na motyle (Kris Van Heuckelom, Polish Migrants in European Film 1918–2017, Palgrave Macmillan, Cham 2019, pp. 283)

Agnieszka Morstin

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line