W przestrzeni los czytamy (Karl Schlögel, Odkrywanie nowoczesnej Europy – próba archeologii, tłum. T. Ososiński, A. Wołkowicz, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2019, ss. 224).

Elżbieta Dutka

Abstrakt

W przestrzeni los czytamy (Karl Schlögel, Odkrywanie nowoczesnej Europy – próba archeologii, tłum. T. Ososiński, A. Wołkowicz, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2019, ss. 224).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line