Wrócić do tajemniczego ogrodu. O potrzebie wyjścia ze szkolnej ławki

Karolina Starnawska

Abstrakt

Współczesny uczeń za dużo siedzi, za wiele czasu spędza w budynkach i przed ekranami komputerów, telewizorów czy smartfonów. Szkoła i związane z nią obowiązki pochłaniają coraz więcej czasu nawet najmłodszych uczniów. Uczniowie nie mają sposobności do zabaw na dworze. Tymczasem, dowodzą tego badania, do prawidłowego rozwoju ludzie potrzebują kontaktu z naturą. Artykuł traktuje o potrzebie wyjścia z uczniami z budynku szkoły i przeprowadzania lekcji języka polskiego (lub lekcji wychowawczych) na dworze, gdzie uczniowie mogliby swobodnie bawić się oraz poznawać najbliższą im przyrodę. Możliwość przeprowadzenia takich zajęć została zaprezentowana na przykładzie lektury uzupełniającej dla klas IV–VI Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnett. Autorka artykułu postuluje zmianę sposobu myślenia o uczeniu się dzieci.

Return to the Secret Garden. On the Need of Escaping the School Desk
The modern student sits too much, spends too much time in buildings and in front of computer, television, or smartphone screens. School and the duties associated with it consume ever more time, even in case of the youngest students. Students do not have the opportunity to play outside. Meanwhile, as numerous studies show, people require contact with nature for proper development. This paper argues for the need to leave the school premises with students and conduct lessons of the Polish language (or counselling lessons) outside, where students could freely play and explore the nature closest to them. The possibility of conducting such classes was presented on the example of The Secret Garden by Frances Hodgson Burnett, which is on the supplementary reading list for the fourth through six grades. The author of the article postulates a change in the way we think about children’s learning. 

Słowa kluczowe: szkoła, lektura, przyroda, zabawa, Richard Louv, Frances Hodgson Burnett / school, required reading, nature, play, Frances Hodgson Burnett
References

Akande G., Awin Survey Results: British Children Aspiring To Be Social Media Influencers, https://www.awin.com/gb/news-and-events/awin-news/awin-surveyresults-british-children-aspiring-to-be-social-media-influencers, dostęp: 21.11.2019.

Dronka-Skrzypczak J., Jak wychować zdrowe dziecko, Łódź 2018.

Gray P., Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą?, tłum. G. Chamielec, Podkowa Leśna 2015.

Hodgson Burnett F., Tajemniczy ogród, tłum. J. Włodarkiewicz, Warszawa 1992.

Kompetencje Kluczowe – definicje i opis, https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Kompetencje%20kluczowe%20-%20definicje%20i%20opis.pdf, dostęp: 20.11.2019.

Kujawa-Weinke D., Lektury w terenie – jak wykorzystać przestrzeń pozaszkolną do omówienia tekstu literackiego, https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/lektury-w-terenie-jak-wykorzystac-przestrzen-pozaszkolna-do-omowienia-tekstu-literackiego, dostęp: 20.11.2019.

Louv R., Ostatnie dziecko lasu, tłum. A. Rogozińska, Warszawa 2014.

Mickiewicz A., Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, Poznań 2000.

Oficjalna strona Dnia Pustej Klasy, http://emptyclassroomday.eu/pl, dostęp: 20.11.2019.

Oficjalna strona programu Aktywna Tablica, https://www.aktywnatablica.pl, dostęp: 20.11.2019.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski, Warszawa 2017, https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf, dostęp: 20.11.2019.

Walker T.D., Fińskie dzieci uczą się najlepiej, tłum. M. Kisiel-Małecka, Kraków 2017.

Woynarowska B., Mazur J., Oblacińska A., Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce, „Hygeia Public Health” 2015, nr 50 (1).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line