Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją – uwagi wstępne

Krzysztof Biedrzycki

Abstrakt

Education in Polish Studies. A Clash with Civilization – Preliminary Remarks

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line