Konteksty Kultury,2019, Special Issue, Metaphysical in His Polish Way: The Poetry of Zbigniew Herbert

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2019


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch zeszytów kwartalnika „Konteksty Kultury” zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Known and the Unknown Herbert

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue,
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.012.11089

Herbert: A Short History of Reading

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 4–32
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.013.11090

In-human Immortality – a Handful Reflections on the Idea of Eternity in the Poetry of Zbigniew Herbert

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 33–57
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.014.11091

 On the Drafts of the Poem “Mr. Cogito and the Imagination”

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 58–70
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.015.11092

Herbert, Narcissus and the Fly, or the process of text creation as an exercise in reinterpretation

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 71–90
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.016.11093

A Bookkeeper’s Honesty in Describing the World: On the Great Metaphor of Zbigniew Herbert, Recipient of a Master’s Degree in Economics

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 91–109
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.017.11094

The Reconstruction of a Poet: On the Margins of the Biography of Zbigniew Herbert

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 110–118
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.018.11095