The Reconstruction of a Poet: On the Margins of the Biography of Zbigniew Herbert

Joanna Zach

Abstrakt

(Andrzej Franaszek, Herbert. Biografia, Vol. 1: Niepokój, Vol. 2: Pan Cogito, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, pp. 1920)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line