A Bookkeeper’s Honesty in Describing the World: On the Great Metaphor of Zbigniew Herbert, Recipient of a Master’s Degree in Economics

Józef Maria Ruszar

Abstrakt

In Herbert’s essays and poems we find not only a wide range of economic problems, but also a real passion with which the author describes the economic fundaments of all civilizations. In the apocrypha The Portrait in Black Flames and poem “Hakeldama,” Herbert creates a great metaphor of the Final Judgment as the Great  Book of accounts. This is nothing unusual, as the poet held a master’s degree in economics from the School of Economics in Krakow, currently the Krakow University of Economics.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, The Portrait in Black Frames, “Hakeldama, ” bookkeeping, economics as a literary subject, the new economic criticism
References

Herbert and Literary Economic Criticism:

The New Economic Criticism: Studies at the Interface of Literature and Economics (Economics as Social Theory), ed. M. Osteen, M. Woodmansee, Hoboken (NJ) 1999.

Shell M., The Economy of Literature, Baltimore 1978.

Shell M., Money, Language, and Thought: Literary and Philosophic Economies from the Medieval to the Modern Era, Berkeley 1982.

Żebrowski R., Zbigniew Herbert. ‘Kamień, na którym mnie urodzono’, Warszawa 2011.

Economic Thought:

Adamek J., “Historia księgowości w Chinach – rys” [in:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, ed. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

Adamek J., “Kulturowe uwarunkowania rachunkowości chińskiej w świetle idei konfucjanizmu,” Nauki o Finansach 2012, no. 3 (12).

Adamek J., Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej, Warszawa 2012.

Bąk M., “Wybrane problemy rachunkowości – jej status naukowy i obszary badawcze,” Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2013, vol. 71(127).

Łazarowicz E., Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, Warszawa 2011.

Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, Toruń 2004.

Weber M., The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans. T. Parsons, New York 1992.

Economic History and the History of Civilization:

Braudel F., Capitalism and Material Life, 1400–1800, trans. M. Kochan, New York 1973.

Cameron R., Neal L., A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present, New York 2015.

Davies N., Europe: A History, Oxford 2009.

The EH.Net Encyclopedia of Economic and Business History, http://eh.net/encyclopedia/, accessed: 2.12.2014.

Kuliszer J., Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 1961.

Morawski W., Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002.

Needham J., The Grand Titration: Science and Society in East and West, Crows Nest 1969.

Romano R., Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, trans. H. Szymańska, J.S. Łoś, Warszawa 1978.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line