In-human Immortality – a Handful Reflections on the Idea of Eternity in the Poetry of Zbigniew Herbert

Ireneusz Ziemiński

Abstrakt

This article is an attempt at a philosophical reconstruction of the idea of eternal life in the poetry of Zbigniew Herbert. The author sets out to discuss the difficulties connected with the ideas of both heavenly (transcendent) eternity, which posits a new mode of existence, and earthly (immanent) everlastingness, based on immortal  fame or instants of eternity intermittently available to humans (in other words, a momentary cessation of the awareness of the passage of time). An example of heavenly eternity is the immortality of the soul or the resurrection of the body; according to Herbert, both possibilities signify a radically novel (perfect and infinite) mode of existence, which is totally alien to human (imperfect and finite) nature. This is why man does not desire an eternity of this kind, as it would entail a transformation of his nature into a different, non-human (divine, angelic) being. A paradigmatic example of earthly eternity can be found in profound experiences (such as aesthetic contemplation of beauty), when the contemplating subject loses the consciousness of the destructive power of time, or even of his own eventual demise, deluding himself for a moment that his being is everlasting. Herbert seems to embrace a third way, which is the way of the sceptics, who do not believe in either kind of eternity,  consequently living in a state of permanent suspension between the two other ways.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, philosophy, poetry, death, immortality, eternal life
References

Adamiec M., ‘…Pomnik trochę niezupełny…’ Rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996.

Barańczak S., A Fugitive from Utopia: The Poetry of Zbigniew Herbert, Cambridge (Massachusetts) 1987.

Barańczak S., Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Londyn 1984.

Bielak A., “Interpretacje i dowolności,” Ethos 2000, no. 4.

Bonowicz W., “Otwarcie wiersza” [in:] Poeci czytają Herberta, ed. A. Franaszek, Kraków 2009.

Borges J.L., “Nieśmiertelność,” trans. D. Walasek-Elbanowska, Literatura na Świecie 1988, no. 12.

Borges J.L., “Nieśmiertelny,” trans. M. Potok-Nycz [in:] idem, Alef, trans. Z. Chądzyńska, M. Potok-Nycz, Warszawa 2003.

Borges J.L., “Pamiętliwy Funes” [in:] idem, Fikcje, trans. A. Sobol-Jurczykowski, S. Zembrzuski, Warszawa 2003.

Brandstaetter R., Bardzo krótkie i nieco dłuższe opowieści, Poznań 1984.

Cyranowicz M., “Herbertowskie inedita,” Ethos 2000, no. 4. Czapliński P., “Śmierć, czyli o niedoskonałości” [in:] Poznawanie Herberta, ed. A. Franaszek, Kraków 1998.

Dybciak K., Gry i katastrofy, Warszawa 1980.

Dzień M., “Bogowie Herberta,” Teksty Drugie 2000, no. 3.

Garbol T., “Kilka czystych taktów,” Ethos 2000, no. 4.

Gutorow J., “Herbert, pies i gwiazda” [in:] Poeci czytają Herberta, ed. A. Franaszek, Kraków 2009.

Hartwig J., “Herbert, który się waha” [in:] Poeci czytają Herberta, ed. A. Franaszek,n Kraków 2009.

Herbert Z., The Collected Poems 1956–1998, trans. A. Valles, London 2014.

Herbert Z., The Collected Prose, 1948–1998, ed. A. Valles, trans. M. March, J. Anders, B. Carpenter, A. Valles, New York 2010.

Hirsch E., “Chlust zimnej wody,” trans. M. Heydel [in:] Poeci czytają Herberta, ed. A. Franaszek, Kraków 2009.

Höffe O., Immanuel Kant, trans. A.M. Kaniowski, Warszawa 2003.

Kijas Z., Niebo, czyściec, piekło. W domu Ojca, dla kogo, w oddaleniu, Kraków 2010.

Kopciński J., Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2008.

Kornhauser J., “‘Struna światła’ – między ocaleniem a niepokojem,” Teksty Drugie 2000, no. 3.

Kruszewski W., “Autorytet poetycki Zbigniewa Herberta,” Ethos 2000, no. 4.

Maj B., “Mój prywatny epizod” [in:] Poeci czytają Herberta, ed. A. Franaszek, Kraków 2009.

Marcus Aurelius, Meditations, trans. Gregory Hays, New York 2002.

Martini C., “Jakie piękno zbawi świat?,” trans. Z. Zwolska, Ethos 2000, no. 4.

Montaigne M. de, The Complete Essays, trans. D.M. Frame, Pal Alto 1958.

Najder Z., “Ojczyzna i naród w poezji Zbigniewa Herberta,” Ethos 2000, no. 4.

Nycz R., “‘Niepewna jasność’ tekstu i ‘wierność interpretacji.’ Wokół wiersza Zbigniewa

Herberta ‘Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy,’” Teksty Drugie 2000, no. 3.

Puzynina J., “Niebo Herberta,” Ethos 2000, no. 4.

Pyczek W., “Próby poznawania Herberta,” Ethos 2000, no. 4.

Sady W., Dzieje religii, filozofii i nauki. Od Pico della Mirandoli do Miguela Serveta, Kęty 2013.

Shallcross B., “Zbigniewa Herberta podróż do zachwytu,” Teksty Drugie 2000, no. 3.

Siemaszko P., “Piękno jako odpowiedź. O malarskich fascynacjach Herberta,” Ethos 2000, no. 4.

Siwiec M.K., “Zbigniew Herbert – ku tajemnicy Sokratesa,” Filo-Sofija 2012, no. 2.

Siwiec M.K., “Zbigniew Herbert – twórca i źródło. Droga do źródła i źródło w wierszu ‘Ścieżka,’” Filo-Sofija 2013, no. 3.

Sochoń J., “Bóg poety,” Ethos 2000, no. 4.

Sosnowski A., “Epizod” [in:] Poeci czytają Herberta, ed. A. Franaszek, Kraków 2009.

Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010.

Tischner J., Myślenie w żywiole piękna, ed. W. Bonowicz, Kraków 2005.

Tischner Ł., Gombrowicza milczenie o Bogu, Kraków 2013.

Tischner Ł., Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, Kraków 2001.

Wierzbicki A.M., 76 wierszy, Lublin 2017.

Wierzbicki A.M., Fotografia rodzinna, Lublin 2010.

Williams B., “The Macropulos Case: Reflections on the Tedium of Immortality” [in:] Problems of the Self: Philosophical Papers 1956–1972, Cambridge 1973.

Zagajewski A., “Niejasne przesłanie” [in:] Poeci czytają Herberta, ed. A. Franaszek, Kraków 2009.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line