Konteksty Kultury,2020, Tom 17 zeszyt 1, Przekłady, kanony, przemieszczenia. Literatura polska w świecie

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa z. 1: dr hab. Mateusz Antoniuk, prof. Aleksandra Kremer

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 1-4
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.001.12214

Przekłady, kanony, przemieszczenia

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 5-14
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.002.12215

Transfer czy osmoza. Literatura polska w angloamerykańskiej literaturze światowej

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 15-27
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.003.12216

Duch Dziejów i uroki parytetu. O recepcji polskiej poezji w Szwecji po 1989 roku

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 28-43
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.004.12217

Dynamika transferu, ruch przemieszczenia. Polska poezja w drodze do Hiszpanii

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 44-57
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.005.12218

Czy Gombrowicza czytano w Argentynie za jego życia?

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 58-88
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.006.12219

O próbach zbliżania światów – tłumacze i przekłady literatury polskiej w Brazylii

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 89-111
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.007.12220

Tłumacz jako aktor i magik

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 112-117
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.008.12221

Systemy i transfery. Z Krisem Van Heuckelomem rozmawia Magdalena Machała

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 118-128
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.009.12222

Zamiast konkluzji

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 129-132
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.010.12223