O próbach zbliżania światów – tłumacze i przekłady literatury polskiej w Brazylii

Piotr Kilanowski

Abstrakt

On Bringing Worlds Together – Translators and Translations of Polish Literature in Brazil

This paper is an attempt to narrate the history of translation of Polish literature in Brazil from the 1990s until today. It gives a detailed account of the translational achievements of the preeminent translators of Polish literature into Brazilian Portuguese, among them: Henryk Siewierski, Tomasz Barciński, Marcelo Paiva de Souza, Regina Przybycień, Piotr Kilanowski, and Eneida Favre. It also tracesthe interrelations between translational activities and scholarly research of the translators who are also academics working in the field of Polish literature. At the same time, the article attempts to highlight the importance of Polish studies in Paraná and of the Polish diaspora in popularizing Polish literature in Brazil.

Słowa kluczowe: Brazilian translations of Polish literature, reception of Polish literature in Brazil, translation studies, Polish studies in Brazil

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line